Hver tiende får langvarige plager etter covid-19

Anne Hege Aamodt

Mens en av tre får hjernerelaterte symptomer i akuttfasen ved covid-19, har hver tiende symptomer mer enn tre måneder etter å ha hatt covid-19. Hos mange av dem er nevrologiske manifestasjoner en vesentlig forklaring. 

Det vurderer norsk overlege.

Ved alvorlige infeksjoner er påvirkning på nervesystemet vanlig, med symptomer som hodepine, svimmelhet, påvirket bevissthet eller forvirring.

– Dette kan ramme alle aldersgrupper, men de uvaksinerte er først og fremst utsatt. De som får så kraftig infeksjon i akuttfasen at de trenger langvarig behandling på intensivavdeling får ofte en betydelig påvirkning på hjernen. Men vi ser også at en del som har hatt et moderat sykdomsforløp og ikke trengt sykehusinnleggelse, sliter med kognitive plager i etterkant, sier Anne Hege Aamodt, overlege ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Hun leder en nasjonal nevrologisk studie som ser på ettervirkninger av covid-19 på hjernen.  Norske sykehus med nevrologiske avdelinger i alle helseregioner deltar i forskningsprosjektet som følger pasientene mellom seks og tolv måneder etter gjennomgått infeksjon.  

Bred kartlegging

Studien ble satt i gang nokså umiddelbart etter at pandemien startet, og hovedformålet er å se følge opp voksne som har gjennomgått covid-sykdom.

– I vårt prosjekt har vi bare med personer over 18 år. Men vårt inntrykk er at de unge er mindre utsatt, opplyser Aamodt.

Pasientene følges opp med MR, blodprøver og ulike nevrologiske undersøkelser, samt utredning ut fra indikasjon. På de store sykehusene foregår også en substudie med nevropsykologisk og psykiatrisk kartlegging for å dekke hele hjernehelseaspektet.

– Hos den del ser det ut til å være en kraftig immunrespons som gir påvirkning på hjernen og som kan gi økt koagulabilitet som både kan gi arterielle og venøse tromboser inkludert hjerneslag.

Kognitive symptomer og fatigue

Erfaringene så langt tyder på at hjernerelaterte plager er vanligere ved covid-19 ved en del andre virusinfeksjoner og at en del opplever nevrologiske symptomer uten at luftveiene er særlig påvirket.

– De vanligste symptomene på long-covid er utmattethet, kognitive symptomer, påvirkning på hjernenerver og spinale nerver, svimmelhet og hodepine. At hjernen og nervesystemet påvirkes, ser vi også hos pasientene med moderat sykdomsforløp, forklarer overlegen.

Hun beskriver pasienter som ikke blir kvitt sykdommen i etterkant, men som sliter med langvarige plager etter gjennomgått koronasykdom.

– Hodepine, svimmelhet, kognitiv svikt som konsentrasjonsvansker og problemer med hukommelsen er det vanligste, og at det tar langt tid før lukt- og smaksans normaliseres hos enkelte ser vi også. Noen har også smertefulle parestesier og nevralgiforme smerter, både ansikt og ekstremiteter som kan være vanskelig å behandle. Andre nevrologiske sykdommer som hjerneslag, inflammatoriske tilstander med encefalitt og Guillain-Barré syndrom forekommer, men er sjelden, men det hender vi også støter på det i etterkant hos noen, forteller Aamodt.

Psykiske plager

I arbeidet med studien samarbeider forskerne også med nevropsykologer og psykiatere ved en rekke norske sykehus. Dette er fordi noen pasienter også få omfattende psykiske helseutfordringer som følge av covid-19.

– Vi har opplevdd at tidligere friske personer uten kjent risiko for psykiatriske sykdommer, har fått omfattende psykiske symptomer i tilknytning til infeksjonen. Heldigvis forebygger vaksiner alvorlig sykdom og begrenser dermed risikoen for hjernerelaterte plager etter koronasykdom.

De som rammes av senskader etter covid-19, følges opp av lege i etterkant.

– Henvisning til nevrolog kan avklare symptombilde og bidra til å finne veien videre. Noen med kronisk hodepine skal ha forebyggende behandling. Noen trenger rehabilitering. Nevrologiske symptomer kan påvirke hvordan rehabiliteringen bør legges opp, avslutter Aamodt.