– først med nyheter om medisin

Statiner reduserer risikoen for intracerebral blødning

Risikoen for å få en intracerebral blødning (ICH) for første gang blir mindre, jo lengre tid en pasient har tatt statiner. Statiner reduserer risikoen for ICH både i lobulært og ikke-lobulært hjernevev.

Morgentrening gir minst risiko for hjerneslag og hjerte-kar-sykdom

Fysisk aktivitet om morgenen er mest effektivt i forhold til å minimere risikoen for hjerneslag og hjerte-kar-sykdom. Resultatene er konsistente uansett den samlede mengden av daglig aktivitet - og effekten er spesielt godt synlig hos kvinner.

Platehemmere trygt etter hjerneblødning

En ny studie viser at pasienter som starter på nytt med platehemmende medisin etter en hjerneblødning, ikke har større risiko for et nytt slag enn de som ikke får slike medikamenter.

Hodepine kan være et forvarsel på slag

En ny studie viser at ca 15 pst av pasienter som legges inn med hjerneslag, samtidig har hodepine, og mange har hatt hodepine i dagene forut for slaget.