Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Quviviq forbedrer både søvn og dagfunksjon

Quviviq (daridorexant) forbedrer søvnen og neste dags funksjonsnivå hos personer med søvnproblemer – selv etter tre måneder, viser to fase III-studier utført i 17 forskjellige land.