– først med nyheter om medisin

Quviviq forbedrer både søvn og dagfunksjon

Quviviq (daridorexant) forbedrer søvnen og neste dags funksjonsnivå hos personer med søvnproblemer – selv etter tre måneder, viser to fase III-studier utført i 17 forskjellige land.

Kort nattesøvn kobles til økt risiko for demens

Nattesøvn på mindre enn seks timer er – for folk over 50 år - forbundet med en betydelig risiko for å utvikle demens senere i livet, viser en ny studie som er ett av de første i verden, som – 25 år senere – har gjennomført en oppfølging.