Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Sterk sammenheng mellom klyngehodepine, genetikk og røyking

Folk som røyker eller har en historie med røyking og personer med visse genforandringer har større sannsynlighet for å utvikle klyngehodepine, viser en stor studie - som gir mulighet til å utvikle bedre behandling og forebygging av klasehodepine.

Aimovig virker også mot migrene med aura

Aimovig (erenumab) er en sikker behandling som gir migrenepasienter med og uten aura færre månedlige migrenedager og et lavere månedlig forbruk av spesifikke medikamenter mot migrene, viser ny post hoc analyse.

Atogepant kan forebygge og lindre migreneanfall

Erling TronvikI tillegg til å ha forebyggende effekt, vil medikamentet hjelpe mot migreneanfall. Dette vil derfor være et viktig tilskudd til moderne migrenebehandling, sier Erling Tronvik, overlege ved St. Olavs hospital.