– først med nyheter om medisin

Aimovig virker også mot migrene med aura

Aimovig (erenumab) er en sikker behandling som gir migrenepasienter med og uten aura færre månedlige migrenedager og et lavere månedlig forbruk av spesifikke medikamenter mot migrene, viser ny post hoc analyse.

Atogepant kan forebygge og lindre migreneanfall

Erling TronvikI tillegg til å ha forebyggende effekt, vil medikamentet hjelpe mot migreneanfall. Dette vil derfor være et viktig tilskudd til moderne migrenebehandling, sier Erling Tronvik, overlege ved St. Olavs hospital.

Mat med mange omega 3-fettsyrer reduserer migreneanfall

Et kosthold basert på høye verdier av omega 3 og et lavere nivå av omega 6-fettsyre i form av linolsyre kan redusere antallet og alvorlighetsgraden av hodepineanfall for pasienter med migrene, viser en amerikansk studie.

EMA behandler søknaden om nytt migrenemiddel

Det europeiske legemiddelagenturet, EMA, har akseptert registreringssøknaden for Vyepti (eptinezumab) som Lundbeck sendte inn umiddelbart før jul. Vyepti er en forebyggende behandling for migrenepasienter.