Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Ny forskning støtter teori om inndeling av pasienter med Parkinsons sykdom

Pasienter med Parkinsons kan etter alt å dømme kategoriseres i to grupper – alt ettersom hvor patologien stammer fra, sier en hypotese som nå støttes av en ny studie. Dette er viktig kunnskap for å forstå patologien til sykdommen, lyder det fra professor Dag Aarslund.

Effekt av DBS avtaker hos Parkinsonpasienter

Dyp hjernestimulasjon (DBS) i globus pallidus internus har langvarig effekt mot tremor hos pasienter med Parkinsons sykdom. Men effekten på gangfunksjonen avtar over tid.

Ny studie: Hver tiende norske parkinsonpasient har brukt cannabis

Omtrent 11 prosent av voksne nordmenn med Parkinsons sykdom svarer at de bruker, eller har brukt, cannabis for å lindre symptomer. Effekter på motoriske plager, søvnkvalitet og smerte oppgis som de viktigste årsakene til cannabisbruken.