Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Legemidlet lecanemab viser lovende behandling mod Alzheimers sykdom

Behandling med lecanemab bremser forverringen av tidlig Alzheimers sykdom. Det eksperimentelle preparatet lecanemab - som er et antistoff som ble utviklet for å redusere mengden av skadelig amyloid beta i hjernen - har vist lovende resultater i fase III studien Clarity AD.

Rxulti demper agitasjon ved Alzheimers

Utagerende Alzheimers-pasienter opplever signifikant bedring med legemiddelet brexpiprazol, som foreløpig markedsføres under navnet Rxulti, til behandling av schizofreni.