– først med nyheter om medisin

Statiner reduserer risikoen for intracerebral blødning

Risikoen for å få en intracerebral blødning (ICH) for første gang blir mindre, jo lengre tid en pasient har tatt statiner. Statiner reduserer risikoen for ICH både i lobulært og ikke-lobulært hjernevev.

Ny forskning støtter teori om inndeling av pasienter med Parkinsons sykdom

Pasienter med Parkinsons kan etter alt å dømme kategoriseres i to grupper – alt ettersom hvor patologien stammer fra, sier en hypotese som nå støttes av en ny studie. Dette er viktig kunnskap for å forstå patologien til sykdommen, lyder det fra professor Dag Aarslund.

Morgentrening gir minst risiko for hjerneslag og hjerte-kar-sykdom

Fysisk aktivitet om morgenen er mest effektivt i forhold til å minimere risikoen for hjerneslag og hjerte-kar-sykdom. Resultatene er konsistente uansett den samlede mengden av daglig aktivitet - og effekten er spesielt godt synlig hos kvinner.