Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Sterk sammenheng mellom klyngehodepine, genetikk og røyking

Folk som røyker eller har en historie med røyking og personer med visse genforandringer har større sannsynlighet for å utvikle klyngehodepine, viser en stor studie - som gir mulighet til å utvikle bedre behandling og forebygging av klasehodepine.

Blodprøver kan avsløre demyelinisering i CNS

Tilstedeværelsen av MOG-IgA i blodet kan være en indikator på demyelinisering i CNS. Dette er vurderingen fra en gruppe forskere som har undersøkt blodprøver fra over tusen pasienter.