– først med nyheter om medisin

Barndomstraumer øker MS-risiko

Personer som har blitt utsatt for fysisk, emosjonell eller seksuell vold før de fyller 18 år, har en økt risiko for å utvikle Multippel Sklerose i voksen alder.