Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Apati forbindes med progrediert Huntingtons sykdom

Forekomst av apati hos pasienter med Huntingtons sykdom henger sammen med sykdommens progresjon - og kan være forbundet med annen neuropsykiatrisk sykdom og omfanget av kognitive svekkelser.