– først med nyheter om medisin

Covid-19 økte forekomsten av Guillain-Barré syndromet

En ny norditaliensk multisenterstudie viser at covid-19 utbruddet i Nord-Italia er forbundet med en økning av Guillain-Barré blant de smittede, og at syndromet ser ut til å utvikle seg mer alvorlig hos covid-19-pasienter.