Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Evrysdi har kontinuerlig effekt mot SMA type 2 og 3

Den positive effekten av Evrysdi (risdiplam) på SMA-pasienters motoriske funksjoner holder seg i minst fire år, viser nye data fra SUNFISH-studien. Dette gjelder også for pasienter med fremskreden sykdom.

Covid-19 økte forekomsten av Guillain-Barré syndromet

En ny norditaliensk multisenterstudie viser at covid-19 utbruddet i Nord-Italia er forbundet med en økning av Guillain-Barré blant de smittede, og at syndromet ser ut til å utvikle seg mer alvorlig hos covid-19-pasienter.