Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Emgallity er ikke bedre for periodisk migrene enn Vydura

Tablettbehandlingen Vydura (rimegepant) oppnår 50 prosent reduksjon i migrenedager hos like mange pasienter som injeksjonsbehandlingen Emgality (galcanezumab), den første head-to-head studien av CGRP-antistoffbehandlinger viser.

Dette var resultatet av en systematisk, dobbeltblindet studie der totalt 580 pasienter med periodisk migrene ble randomisert en til en til enten rimegepant eller galcanezumab, uten at det samtidig dukket opp nye sikkerhetsrisikoer.

Andelen deltakere som oppnådde 50 prosent reduksjon i antall migrenedager i løpet av de tre månedene studien fant sted var henholdsvis 62 prosent og 61 prosent i de to behandlingsgruppene, og dermed har behandlingene i denne studien vist seg å være like gode sammenlignet med det primære sluttmålet.

Studien ble satt opp med en styrke på mellom 71 prosent og 85 prosent med en effektstørrelse på 0,10 til 0,12 og en ensidig p-verdi på 0,025 for å vise at galcanezumab var overlegen rimegepant. Det var det ikke, men studien gir heller ikke grunnlag for å konkludere med at behandlingene er likeverdige.

Forskerne bak studien, finansiert av Eli Lilly, som produserer galcanezumab, har ikke klart å konkludere med studiens sekundære endepunkt, som er den gjennomsnittlige endringen fra baseline i antall dager med migrenehodepine per måned gjennom hele studieperioden og etter en,  to og tre måneder, endring i akuttmedisinsk behandling i forbindelse med migrenehodepinedager, samt endring i migrenespesifikk livskvalitet etter tre måneder og henholdsvis 75 og 100 prosent reduksjon i månedlige migrenedager.

Studien ble nettopp publisert i tidsskriftet Neurology and Therapy.