Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Klyngehodepine er forbundet med høy multimorbiditet

Pasienter med klyngehodepine har mer enn tre ganger større risiko for å lide av andre sykdommer - som for eksempel nevrologiske eller muskuloskeletale lidelser.

Dette viser en svensk registerstudie som sammenligner 3.240 voksne pasienter med klyngehodepine med 16.200 matchede kontroller uten klyngehodepine. Studien ble utført av forskere ved Karolinska Instituttet i Stockholm og resultatene ble i desember 2022 publisert i tidsskriftet Neurology.

– Rundt omkring i verden har hodepine en utrolig negativ innvirkning på menneskers livskvalitet - både økonomisk og sosialt, skriver researchspesialist og førsteforfatter Caroline Ran i en pressemelding.

- Resultatene våre viser at mennesker med klyngehodepine ikke bare har økt risiko for andre sygdommer, men at de med minst ytterligere én sykdom mistet fire ganger så mange dagers arbeide på grunn av sykdom og uførhet som dem med utelukkende klyngehodepine. Disse pasientene har også større risiko for lengre fravær fra jobben.

Blant pasientene med klyngehodepine led 92 prosent også av minst én annen sykdom, mens dette bare var tilfelle for 78 prosent av dem som ikke hadde klyngehodepine. Dette svarer til en odds ratio (OR) på 3,26 (95% CI: 2,86-3,72). Sett isoleret for enkelte sykdomsgrupper, var risikoen enda større for nevrologiske sykdommer (51,8 prosent mot 15,4 prosent; OR = 5,9; 95% CI: 5,46-6,42), mens den var noe lavere for muskuloskeletale lidelser (39,0 prosent mot 23,7 prosent; OR = 2,1; 95% CI: 1,90-2,23). Den forhøyede multimorbiditeten for pasienter med klyngehodepine var også til stede ved utelukkelse av ulykker og psykiske lidelser som årsak til multimorbiditeten.

Multimorbid klyngehodepine gir markant større sykefravær

Undersøkelsen viste også at pasienter med klyngehodepine hadde nesten dobbelt så mange sykedager eller dager på førtidspensjon som kontrollgruppen (63 dager mot 34 dager). Hos pasienter med klyngehodepine var sykefraværet assosiert med multimorbiditet, idet klyngehodepinepasienter som også led av minst én annen sykdom hadde fire ganger så mange sykedager som pasienter som bare led av klyngehodepine (67 dager mot 17 dager).

– Det er veldig viktig å øke forståelsen vår av de andre forholdene som påvirker mennesker med klyngehodepine - og hvordan dette påvirker evnen deres til å arbeide. Denne informasjonen kan hjelpe oss når vi treffer beslutninger om behandlinger, forebyggelse og prognoser, sier Caroline Ran.