Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Sterk sammenheng mellom klyngehodepine, genetikk og røyking

Folk som røyker eller har en historie med røyking og personer med visse genforandringer har større sannsynlighet for å utvikle klyngehodepine, viser en stor studie - som gir mulighet til å utvikle bedre behandling og forebygging av klasehodepine.

Tre av fire deltakere i en omfattende studie av klyngehodepine var nåværende eller tidligere røykere. Studien knytter også forekomsten av klyngehodepine til fire gener – i tillegg til de fem allerede kjente genene. Med dette demonstrerer studien en sterkere sammenheng mellom røyking, genetikk og klasehodepine enn tidligere kjent. Det skriver Dansk Hodepinesenter i en pressemelding.

Det er snakk om en stor internasjonal studie med deltakelse av pasienter fra Dansk Hodepinesenter ved Rigshospitalet-Glostrup og Københavns Universitet. Studien er basert på data fra 36 000 personer, inkludert 4 777 med klyngehodepine.

Rundt 10 000 dansker, hvorav 492 led av klasehodepine, har deltatt i studien, og data viser at nåværende og tidligere røykere har større sannsynlighet for å få klasehodepine. Den viser også at personer med en familiehistorie med klasehodepine har større sannsynlighet for å utvikle sykdommen selv og at det arvelige komponentet i sykdommen er sterkere enn tidligere antatt.

- Det er en mye tydeligere sammenheng mellom genetikk og klyngehodepine enn vi hadde ventet. Dette understreker at det er en betydelig biologisk årsak til klyngehodepine», sier forskningsleder ved Dansk hodepinesenter, førsteamanuensis og ph.d. Thomas Folkmann Hansen, som er medforfatter av en artikkel om studien publisert i tidsskriftet Annals of Neurology.

Ifølge forskerne vil det kreve flere studier å få undersøkt om røyking direkte gir klasehodepine, eller om det er en annen felles faktor som kan forklare den nære sammenhengen. Men forskerne forventer at den nye kunnskapen kan danne grunnlag for utvikling av behandlinger og bedre forebygging av klasehodepine hos personer som står i fare for å utvikle sykdommen.

- Hvis det er en årsakssammenheng, kan pasienter med klasehodepine ha nytte av å skjerme barna sine mot passiv røyking og aktivt oppmuntre dem til ikke å begynne å røyke. Den nye kunnskapen om arvelighet av klasehodepine og sammenhengen med røyking er et ekstra godt argument for at de som har klasehodepine i familien skal la være å røyke», sier lege og ph.d. Anja Sofie Petersen fra Dansk Hodepinesenter, som også er medforfatter av artikkelen.