Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Selvdiagnostisering av menstruell migrene er ikke til å stole på

AAN: Kvinner både over- og under-diagnostiserer seg selv - i markant omfang - for menstruell migrene. Dette viser en sammenligning av selvdiagnostisering og diagnostisering basert på en elektronisk dagbok.

Migreneanfall manifesterer seg forskjellig hos kvinner som er korrekt diagnostisert enten med eller uten menstruell migrene, og leger bør derfor benytte en elektronisk dagbok under utredningen av sine kvinnelige migrenepasienter. Denne klare oppfordring kom den hollandske Ph.d.-studerende Iris Verhagen med i et innlegg på AAN 202.

Hun arbeider på Leiden University Medical Center og la frem resultatene av en longitudinel studie, som omfattet 607 kvinnelige migrenepasienter med enten naturlige eller p-pille-kontrollerte menstruasjons-sykluser. Kvinnene førte en elektronisk dagbok, hvor de daglig noterte om de hadde blødd, samt om de hadde hatt migrene. I tilfelle bekreftelse, skulle de blant annet notere hvor kraftige smertene hadde vært, om det oppsto følgesymptomer - og om de hadde tatt smertestillende.

Tre av fire selv-diagnostiserer

Ved baseline vurderte kvinnene selv om de hadde menstruell migrene, og ved forsøkets slutt etter gjennomsnittlig tre til fire menstruasjons-sykluser evaluerte forskerne ut fra dagboknotatene om de kliniske kriteriene for menstruell migrene var til stede. Her var de mest vesentlige kriteriene at migrenen begynte på dag 1±2 for første blødning og at dette skjedde ved minst to av tre påfølgende menstruasjons-sykluser.

Analysene av disse dataene viste at over 80 prosent av kvinnene selvdiagnostiserte seg med menstruell migrene. Denne selvdiagnosen kunne hos 68 prosent av kvinnene utelukkende bekreftes av den kliniske diagnosen basert på dagbøkene. Omvendt kunne forskerne ut fra de elektroniske dagbøkene konkludere med at 58 prosent av de kvinnene som ifølge selvdiagnosen ikke led av menstruell migrene, faktisk oppfylte de kliniske kriteriene for denne diagnose.

Av de 607 kvinner i forsøket innfridde 66 prosent (n=401) de dagbokbaserte kriteriene for menstruell migrene. I denne gruppen var det signifikant (p<0.001) økt risiko for at migreneanfall under menstruasjonen i forhold til anfall utenfor menstruasjonen varte lengre, var forbundet med forbruk av triptaner og vendte tilbake i løpet av 48 timer.

Blant kvinner uten menstruell migrene var det ikke signifikant forskjell (p>0,05) på varighet og medisinforbruk ved migreneanfall, som forekom henholdsvis innenfor eller utenfor menstruasjonsperioden. Innenfor denne gruppen var imidlertid risikoen for tilbakevendende anfall signifikant større (p<0,001) under menstruasjonen.