Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Langtidsdata: Tolebrutinib reduserer lesjoner og angrepsraten markant

BTK-hemmeren tolebrutinib viser fortsatt - etter 2,5 år - god effekt på pasienter med multippel skleroses (MS) angrepsrate, viser nye resultater fra forlengelsen av en fase IIb-studie. 

FDA satte i 2022 – midlertidig - fire igangværende fase III-studier med tolebrutinib på pause, mens man evaluerte flere rapporterte tilfeller av leverskader. Men fase II-studien viser god sikkerhet. 

I alt 125 av de opprinnelig 130 pasientene i fase IIb-studien har fortsatt sin behandling med daglige 60 mg tolebrutinob - og pasientene er nå i gang med behandling på tredje året. I den opprinnelige studien var deltakerne randomisert i fire grupper, som fikk henholdsvis 5, 15, 30 og 60 mg daglig i 12 uker. Umiddelbart før eller etter den aktive behandlingen mottok pasientene placebo i fire uker, og etter å ha gjennomført studien kunne pasienter med lave doseringer etter en pause på sju uker skifte til 60 mg daglig og fortsette i forlengelsesstudien.   

Den høye dosen ga i fase IIb-studien 89 prosents reduksjon i nye eller forstørrede hjernelesjoner, sammenlignet med placebo og dessuten 85 prosent reduksjon i antallet nye aktive lesjoner.  I samme gruppe ble det registrert en gjennomsnittlig årlig angrepsrate på 0,2 sammenlignet med 1,23 i året opp til studiens begynnelse. Blant de pasientene som gjennomgikk minst åtte ukers behandling med 60 mg tolebrutinib opplevde 73,4 prosent ingen attakker i studiens forlengelsesperiode, og blant de pasientene i denne gruppe som fikk attakker, var ett enkelt attak i løpet af forlengelsesperioden det hyppigst rapporterte. Dessuten fortsatte deltakernes EDSS å være stabile i hele studien. 

Forandrede kriterier

Deltakerne i fase IIb-studien har ikke vært berørt av de alvorlige bivirkningene som ble funnet i fase III-studiene. Tolebrutinib har generelt vært godt tolerert av pasientene og det er ikke registrert nye bivirkninger ved skifte til en høyere dose i forbindelse med forlengelsesstudien. Den hyppigste bivirkningen var covid19-infeksjoner, som ble påvist hos 30 deltakere - og de fleste af disse tilfellene var milde til moderate. 

“Tre tilfeller ble betraktet som alvorlige, og to deltakere måtte innlegges, men alle tilfeller gik over igen og deltakerne ble i studien,” fortalte nevrolog Jiwon Oh  ved St. Michael’s Hospital i Toronto under presentasjonen av resultatene på AAN 2023 i april. 

Andre vanlige bivirkninger var hodepine, forkjølelse og infeksjoner i de øvre luftveiene. Totalt 18 pasienter avbrøt deltakelsen i studien, av disse tre på grunn av bivirkninger som hodepine, midlertidig forhøyet levertall og porøst hår. Alle tilfellene av leverskader i fase III-studiene er funnet hos pasienter med andre samtidige sykdommer, som er knyttet til en predisposisjon for leverskade - og i alle tilfeller returnerte levertallene tilbake til normale nivåer ved behandlingens opphør, opplyste Sanofi, som står bak utviklingen av tolebrutinib i en pressemelding i forbindelse med at studiene ble midlertidig innstilt. 

De rapporterte tilfellene førte til at protokollen for fase III-studiene ble revidert, slik at det delvis kunne innføres hyppigere kontroll av levertallene og dels utelukke pasienter med disposisjon for leverdysfunksjon. 

“Det vil være viktig å fortsette med å følge deltakerne i denne langtids-forlengelsesstudien og dessuten også å at se på dataene fra fase III-programmene for å bedre kunne forstå sikkerheten og effekten av tolebrutinib hos mennesker med MS,” sade Jiwon Oh ved presentasjonen av fase IIb-dataene under AAN 2023.