Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Blodprøver kan avsløre demyelinisering i CNS

Tilstedeværelsen av MOG-IgA i blodet kan være en indikator på demyelinisering i CNS. Dette er vurderingen fra en gruppe forskere som har undersøkt blodprøver fra over tusen pasienter.

Tilstedeværelsen av MOG-spesifikk IgA i blodet til pasienter med demyeliniserende sykdom som samtidig er dobbelt negativ for AQP4-IgG og MOG-IgG har i en ny studie blitt assosiert med økt risiko for myelitt og hjernestammesyndrom. Blant multippel sklerose (MS)-pasienter i kohorten var blod-IgA assosiert med en lavere forekomst av CSF-spesifikke oligoklonale bånd sammenlignet med MS-pasienter som var MOG-IgA og -IgG seronegative (4/9 [44 prosent] versus 325/351) [93 prosent], henholdsvis P < .001).

Studien viste også at 65 prosent av pasientene som var MOG-IgA positive og AQP4-IgG og MOG-IgG negative viste tegn på klinisk angrep etter nylig infeksjon eller vaksinasjon. Ifølge forskerne tyder resultatene på at MOG-IgA kan fungere som en nyttig biomarkør for demyelinisering i sentralnervesystemet.

Studien, som nettopp ble publisert i JAMA Neurology, er utarbeidet av forskere fra Sveits, Brasil, Italia og Tyskland. De undersøkte blodprøver fra 1339 pasienter med MS, NMOSD eller annen demyeliniserende sykdom og sammenlignet dem med prøver fra 110 friske kontroller.