Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Ny forebyggende CGRP-hemmer mot migrene er godkjent i Norge

Den forebyggende CGRP-hemmer Vyepti (eptinezumab) mot migrene er godkjent i Norge. Medisinen er viktig for et betydelig antall personer alvorlig migrene, som ikke har effekt av annen behandling.

Eptinezumab kan tas i bruk fra 1. juli. Det bestemte Beslutningsforum på et nylig møte. Eptinezumab gis til pasienter med kronisk migrene, som tidligere har prøvd ut fem ulike forebyggende behandlinger der CGRP-hemmere i sprøyteform skal være to av dem.

– Denne medisinen er viktig fordi det fremdeles er et betydelig antall personer i Norge med alvorlig migrene der annen behandling ikke virker, sier Marte-Helene Bjørk, professor ved Universitetet i Bergen. Hun er også overlege ved Haukeland Universitetssykehus og nestleder av NorHEAD, Norsk senter for hodepineforskning.

– Migrene er en hjernesykdom som kan ha alvorlige konsekvenser både for arbeidsliv og familieliv. Særlig gjelder dette for kvinner med migrene.  Den samfunnsøkonomiske byrden av migrene er også enorm. Det er derfor positivt at flere virkemidler for å behandle migrene blir tilgjengelig, avslutter hun.

Eptinezumab (Vyepti) var også til godkjenning hos Beslutningsforum i februar i år, men den ble ikke godkjent den gang.

Reduksjon av migrene

Eptinezumab er som ventet det fjerde tilgjengelige medikamentet i gruppen av antistoffer mot kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) systemet, sier Martin Syvertsen Mykland, lege og forsker ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.

– Eptinezumab binder seg til CGRP-ligand, liknende virkemåten til fremanezumab og galcanezumab. Eptinezumab skiller seg fra de tre tidligere antistoffene ved at behandlingen administreres intravenøst, sier han.

Martin Syvertsen Mykland sier at medikamentet har på gruppenivå vist en noe høyere reduksjon av månedlige dager med migrene sammenlignet med placebo for episodisk og kronisk migrene. Medikamentet gir også en klinisk meningsfylt og stor effekt hos en større andel enn placebo.

– Forfatterne beskriver også effekt av behandlingen første dag etter administrasjon for begge gruppene, selv om dette resultatet beskrives ikke-signifikant sammenlignet med placebo for episodisk migrene. Det har nylig også for Eptinezumab blitt beskrevet effekt hos migrenepasienter som tidligere ikke har hatt vellykket behandling med flere andre medikamenter*. Vi mangler studier som direkte evaluerer forskjeller mellom effekten av de ulike antistoffene, sier Mykland.