Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Nesten hver femte epilepsipasient har lesjoner i hjernen

Over en tredjedel av alle pasienter med fokal epilepsi har unormale trekk i hjernen - og hos halvparten kan lesjonen knyttes til epilepsi. Disse såkalt epileptogene lesjonene er spesielt utbredt blant yngre pasienter.

Dette viser en amerikansk undersøkelse som blir offentliggjort i tidsskriftet Neurology. I undersøkelsen deltar 418 pasienter fra the Human Epilepsy Project med nylig diagnostisert fokal epilepsi, som har fått foretatt 3T MRI-skannninger av hjernen. Under skannningene ble det hos 35,6 prosent observert abnormiteter. Hos omlag halvparten av disse (18,7 prosent) ble abnormitetene antatt å ha relevans for epilepsi.

De mest alminnelige epileptogene lesjonene var tumorer og malformasjoner i hippocampus. Hippocampal sclerose befinner seg på en fjerdeplass - med en frekvens på 2,6 prosent blant samtlige deltakere.  Den desidert hyppigste abnormiteten - uten relevans for epilepsi - var forstørrede ventrikler og kortikal atrofi.

Abnormiteter av alle slag forekom først og fremst hos de eldre pasientene, mens de epileptogene lesjonene relativt sett var mer hyppige blant de yngre deltakerne. Derfor var pasienter med abnormiteter relatert til epilepsi i gjennomsnitt 8,8 år yngre enn de med abnormiteter som ikke hadde noen relasjon til epilepsi. Forekomsten av epileptogene lesjoner var derimot ikke assosiert med kjønn, familiehistorie eller type epilepsianfall.

Forskerne bak undersøkelsen påpeker at kjennskap til epileptogene lesjoner kan ha betydning for behandling og prognose.