Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Banebrytende forskning: Forhøyet blodtrykk kan skade spesifikke områder i hjernen og føre til demens

Forskere er nå kommet et skritt nærmere svaret på hvilke spesifikke områder i hjernen som kan bli skadet av forhøyet blodtrykk og ultimativt føre til demens.

Høyt blodtrykk er allerede kjent for å være en bidragsytende faktor til utvikling av demens og for å  forårsake skade på hjernens funksjoner. Inntil nå har man dog ikke visst presist, hvordan forhøyet blodtrykk skader hjernen, og hvilke spesifikke regioner som rammes.

En studie, som er publisert i European Heart Journal viser nå for første gang hvordan og presist hvor denne skaden skjer.

Forskerne bak studien har sett på data fra en kombinasjon av hjerne-MR-scanninger, genetiske data og observasjonsdata fra tusenvis av pasienter for å komme nærmere et svar på effekten av forhøyet blodtrykk på den kognitive funksjonen.

Formodning holdt stikk

Tomasz Guzik, professor i kardiovaskulær medisin fra University of Edinburgh og ved Jagiellonian University Medical College i Krakow, var den som ledet forskningen. Han uttaler seg slik:

- Gjennom at kombinasjonen av bilde-dannelse, genetiske og observasjonelle data har vi nå vært i stand til - for første gang - identifisere spesifikke deler av hjernen, som blir påvirket av stigninger i blodtrykket, deriblant områder omtalt som putamen og spesifikke områder med hvit substans.

- Vi hadde en sterk formodning om at disse områdene kunne være stedet hvor høyt blodtrykk påvirker den kognitive funksjonen, som hukommelsestap, tenkeevner og demens. Og da vi sjekket resultatene våre ved å sammenligne med en italiensk kontrollgruppe med forhøyet blodtrykk, fant vi ut at de delene av hjernen som vi hadde identifisert, faktisk var påvirket.

Tomasz Guzik og hans internasjonale team benyttet MR-skanninger og data fra over 30.000 pasienter registrert i den britiske biobanken. De benyttet i studien Mendelsk randomisering for å verifisere at forhøyet blodtrykk faktisk er årsaken til endringene i de spesifikke delene av hjernen - i stedet for bare å være forbundet med disse endringene. Tomasz Guzik utdyper:

”Vi testet ut om det forhøyede blodtrykket forårsaket noen bestemt effekt, eller om effekten bare var en tilfeldighet.”

Mer effektiv behandling fremover

Forskerne fant at endringer i ni deler av hjernen er relatert til forhøyet blodtrykk og dårligere kognitiv funksjon. Dette omfatter den delen av hjernen som heter putamen og som er ansvarlig for å regulere bevegelser og påvirker forskjellige typer av læring. Andre berørte områder er den fremste delen av thalamus, den fremste corona radiata og den fremste delen av den indre kapselen, som er områder av hvitt stoff som forbinder og muliggjør signalering mellom forskjellige deler av hjernen.

Endringene i disse områdene omfattet blant annet et fall i hjernevolumet og mengden av overflateareal på hjernebarken.

Medforfatter til studien, professor Joanna Wardlaw ved University of Edinburgh, konkluderer:

"Vi har i lang tid visst at høyt blodtrykk er en risikofaktor for kognitiv degenerering, men presis hvordan høyt blodtrykk skader hjernen, har slett ikke vært klart for oss. Studien vår viser at spesifikke hjerneregioner har en særlig høy risiko for blodtrykk-skader. Dette kan hjelpe oss med tidligere å identifisere personer med økt risiko for kognitiv degenerering på grunn av forhøyet blodtrykk - og potensielt kan det i fremtiden hjelpe oss med å målrette terapier mer effektivt."