Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Kramper etter slag flerdobler risikoen for demens

Slagpasienter under 60 år som etterpå får epilepsi, har mer enn dobbelt så høy risiko som pasienter uten kramper for å utvikle demens.

Dette viser en amerikansk registerstudie foretatt av forskere fra amerikanske Penn State University og publisert i tidsskriftet Neurology. Legene har identifisert 23.680 pasienter i aldersgruppen 18-60 år med slag, av dem 87 prosent med iskemisk slag og fulgt dem i opp til åtte år. I løpet av oppfølgningsperioden forekom der epilepsi hos 6,7 prosent av samtlige pasienter. Forekomsten av kramper var noe større hos pasienter med hemorragisk slag (8,3 prosent) enn hos dem med iskemisk slag (6,4 prosent).

Selv om ingen av de relativt unge pasientene hadde noen form for hjerneskade eller demens før slaget, ble 1,3 prosent påfølgende diagnostisert med demens. Den kumulative forekomsten av demens var høyere hos pasienter med iskemisk slag (1,4 prosent) enn hos pasienter med hemorragisk slag (0,9 prosent).

Forskerne bak studien benytter nå Cox proporsjonalt med hazard regression motel for å regne ut den relative risikoen (HR) for sammenheng etter slag mellom epilepsi og demens. Resultatene viste at for alle typer slag hadde pasienter med kramper mere enn dobbelt så høy risiko for å utvikle demens sammenlignet med slagpasienter som ikke fikk epilepsi (HR = 2,53; 95% CI: 1,84-3,48). For iskemisk slag var HR = 2,52 (95% CI: 1,79-3,53) mens den var en smule høyere for hemorragisk slag (HR = 2,80; 95% CI: 1,05-7,43).