Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Metalyse er ikke særlig egnet ved wake-up stroke etter CT-utvelgelse

Intravenøs trombolysebehandling anbefales generelt ved wake-up stroke. Men hvis pasientene er utvalgt ved CT-skanning uten kontraststoff, har metalyse (tenecteplase) ingen god effekt.

Dette viser resultatene av den randomiserte, multicenter, open-label studien TWIST, som i desember 2022 ble offentliggjort i tidsskriftet The Lancet Neurology. Oppdagelsen har betydning, fordi det ofte - når pasienten våkner opp med mistanke om wake-up stroke - er begrenset adgang til MRI og andre avanserte diagnosemetoder, mens dette vanligvis er lettere tilgjengelig med CT-skanning uten kontraststoff.

Studien omfattet 578 pasienter fra 77 sykehus i 10 land (blant annet Danmark), som våknet opp med akutt, iskemisk stroke identifisert med CT-skanning. Pasientene ble randomisert 1:1 til metalyse 0,25 mg/kg kroppsvekt eller standardbehandling uten trombolyse. Behandlingseffekten ble evaluert klinisk dag en og dag sju samt ved et telefonintervju på den 90. dagen.

Behandling med metalyse var ikke bedre enn standardbehandling i henhold til modifisert Rankin Scale (mRS), fordi OR ble bestemt til 1,18 (95% CI: 0,88-1,57), noe som ikke var signifikant med p = 0,27. Mortaliteten på dag 90 var heller ikke signifikant forskjellig. For metalysegruppen var den ti prosent, mens den var åtte prosent for kontrollgruppen. Her ble HR bestemt til 1,29 (95% CI: 0,74-2,26), noe som ikke er signifikant med p = 0,37. Der var heller ingen signifikant forskjell på forekomsten av symptomatisk intrakraniell blødning eller alle former for intrakraniell blødning under de to behandlingene (henholdsvis OR = 2,17, p = 0,28 samt OR = 1,14, p = 0,64).