– først med nyheter om medisin

Statiner reduserer risikoen for intracerebral blødning

Risikoen for å få en intracerebral blødning (ICH) for første gang blir mindre, jo lengre tid en pasient har tatt statiner. Statiner reduserer risikoen for ICH både i lobulært og ikke-lobulært hjernevev.

Dette viser en dansk registerstudie, som sammenligner 2.164 ICH-pasienter med 86.255 matchede kontroller. Studien ble utført av forskere ved Odense Universitetshospital under ledelse av overlege, ph.d. David Gaist, og resultatene ble i desember siste år publisert i tidsskriftet Neurology.

– Mens statiner har vist seg å redusere risikoen for slagtilfeller fra blodpropper, har det vært modstridende forskningsresultater på om bruk av statiner øker eller minimerer risikoen for at et menneske får sin første intracerebral blødning, konstaterer David Gaist i en pressemelding.

– I forbindelse med undersøgelsen vår, kikket vi på lobulært og ikke-lobulært hjernevev for å finne ut om lokaliteten kunne være en faktor for bruk av statiner - og risikoen for en første intracerebral blødning. Vi fant ut at de som bruker et statin, har en lavere risiko for å pådra seg denne typen blødende slagtilfeller i begge områder av hjernen. Risikoen var enda lavere ved langvarig bruk av statiner.

Større effekt ved lengre tids bruk av statiner

Bruken av statiner var assosiert med en lavere justert risiko på 17 prosent for ICH i lobulært hjernevev, mens risikoen var 16 prosent mindre for ICH i ikke-lobulært hjernevev. Denne effekten var større, jo lengre tid pasientene hadde brukt statiner. Etter mer enn fem års bruk av det kolesterolsenkende legemiddelet var risikoen for ICH redusert med 33 prosent og 38 prosent i henholdsvis lobulært og ikke-lobulært hjernevev.

Den tidsmessige effekten var særlig markant for ICH i ikke-lobulært hjernevev (p < 0,001), hvor det ikke ble observert noen redusert risiko etter mindre enn ett års bruk av statiner. For ICH i lobulært hjernevev var risikoen etter mindre enn ett års bruk av statiner allerede redusert med 11 prosent - og den femårige trenden var ikke-signifikant med p = 0,04.

– Det er betryggende nyheter for folk som går på statiner at disse medikamentene faktisk ser ut til å redusere risikoen for blødende slagtilfeller såvel som risikoen for slagtilfeller på grunn av blodpropper, påpeker David Gaist.