Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Preeklampsi øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag

Kvinner med svangerskapsforgiftning har økt risiko for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag. Risikoen er betydelig økt de første 10 årene – men er fortsatt til stede i opptil 20 år etter fødselen.

Dette viser en registerstudie av mer enn én million gravide kvinner, nylig publisert i European Journal of Preventive Cardiology.

Den høye risikoen for hjerte- og karsykdommer etter svangerskapsforgiftning viser seg i ung alder og tidlig etter fødselen. Dette indikerer at intervensjoner for å forhindre hjerteinfarkt eller slag hos denne gruppen kvinner ikke kan vente til middelalderen.

Andre studier har allerede vist at svangerskapsforgiftning disponerer kvinner for økt risiko for hjerte- og karsykdommer senere i livet. Men den nye studien er den første som undersøker hvor kort tid etter svangerskapet hjerteinfarkt og slag viser seg, akkurat som den har sett på risikoen i forhold til kvinnenes alder etter fødsel.

Helt klart sju år etter fødselen

Studien omfatter alle gravide kvinner i Danmark mellom 1978 og 2017. Kvinnene ble gruppert i to grupper: 1) Kvinner med ett eller flere svangerskap komplisert av svangerskapsforgiftning og 2) kvinner med svangerskap uten svangerskapsforgiftning. Deltakerne var fri for hjerte- og karsykdommer før graviditet og ble fulgt i maksimalt 39 år for hjerteinfarkt og hjerneslag. På denne måten var det mulig å vurdere nøyaktig når hjerte- og karsykdommen oppsto hos kvinner med og uten svangerskapsforgiftning og å estimere risikoen i forhold til tid siden fødsel og i de ulike aldersgruppene.

Studien inkluderte 1 157 666 kvinner. Opptil to prosent av dem som hadde svangerskapsforgiftning i første svangerskap fikk hjerteinfarkt eller hjerneslag innen to tiår etter fødselen, sammenlignet med opptil 1,2 prosent av kvinnene uten svangerskapsforgiftning. Forskjellen i risiko var allerede tydelig sju år etter fødselen.

Doblet risiko

Totalt sett hadde kvinner med svangerskapsforgiftning fire ganger større risiko for å få hjerteinfarkt og tre ganger større sannsynlighet for å få hjerneslag innen ti år etter fødsel sammenlignet med kvinner uten svangerskapsforgiftning. Risikoen for hjerteinfarkt eller hjerneslag var fortsatt dobbelt så høy i gruppen kvinner med svangerskapsforgiftning i mer enn 20 år etter fødsel, sammenlignet med risikoen hos kvinnene som ikke hadde hatt svangerskapsforgiftning.

Da forskerne undersøkte risikoen for hjerte- og karsykdommer i forhold til alder, fant de at kvinner i alderen 30 til 39 år med tidligere svangerskapsforgiftning hadde fem og tre ganger høyere forekomst av henholdsvis hjerteinfarkt og hjerneslag sammenlignet med kvinner på samme alder, men uten svangerskapsforgiftning. Den økte sannsynligheten for kardiovaskulær sykdom hos kvinner med tidligere svangerskapsforgiftning var til stede i hele voksen alder, med kvinner over 50 år som fortsatt hadde en doblet risiko sammenlignet med jevnaldrende uten tidligere svangerskapsforgiftning.

Forebyggende handling

Til tross for at mange studier har vist at svangerskapsforgiftning kan brukes som en risikomarkør for tidlig utvikling av hjerte- og karsykdom senere i livet, kan det ikke sies med sikkerhet at screening av denne gruppen kvinner vil føre til at et redusert antall av dem - på lang sikt - utvikler kardiovaskulær  sykdom. Dette ble ikke undersøkt i studien. En mulig måte å forebygge hjerte- og karsykdommer på grunnlag av svangerskapsforgiftning kan være en intensivert opplæring av helsepersonellet om sammenhengen.

Studier har vist at kunnskap om sammenhengen mellom svangerskapsforgiftning og risiko for hjerte- og karsykdommer er sparsom både blant kvinner med tidligere svangerskapsforgiftning og blant helsepersonell, for eksempel jordmødre og allmennleger.

Studien antyder at kvinnene som mest sannsynlig vil ha nytte av en form for screening er de som har hatt svangerskapsforgiftning etter fylte 35 og de som har hatt det mer enn én gang.

Svangerskapsforgiftning påvirker opptil åtte prosent av svangerskapene over hele verden.