Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Inflammatoriske tarmsykdommer øker risikoen for hjerneslag

Pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer har i opptil 25 år etter diagnosetidspunktet større risiko for å få hjerneslag, viser en ny studie.

Studien er en stor svensk studie som inkluderer alle pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) fra 1969 til 2019. Studien konkluderer med at IBD-pasienter har 13 prosent større risiko for å få hjerneslag enn befolkningen generelt.

I studien var forekomsten av hjerneslag blant IBD-pasientene 32,6 per 100 000 personår sammenlignet med 27,7 for matchede kontroller (HR=1,13, 95 %, KI 1,08-1,17). Risikoen forble forhøyet selv 25 år etter diagnosetidspunktet for IBD, tilsvarende ett ekstra tilfelle av hjerneslag per 93 IBD-pasienter. De svenske forskerne skriver selv om studien:

"Vår studie er den største hittil med den lengste oppfølgingsperioden som har undersøkt hjerneslagrisikoen hos IBD-pasienter. Og resultatene understreker at det er behov for oppmerksomhet i klinikken når det gjelder økt risiko for hjerte- og karsykdommer blant IBD-pasienter."

Den økte risikoen ble spesielt observert for blodpropp i hjernen (HR=1,14, 95 % KI 1,09-1,18) sammenlignet med hjerneblødninger (HR=1,06, 95 % KI 0,97-1,15 ), og den var signifikant høyere for alle IBD-subtyper . Den økte risikoen var 19 prosent for Crohns sykdom (95 % KI 1,10-1,29), ni prosent for ulcerøs kolitt (95 % KI 1,04-1,16), og 22 prosent for uklassifisert IBD (95 % KI 1,08-1,37).

Kronisk betennelse kan være årsaken

Forskerne påpeker at mulige bakenforliggende årsaker til økt risiko for hjerneslag hos IBD-pasienter kan være den kroniske betennelsen i kroppen samt en endret tarm-hjerne-akse (den biokjemiske signaleringen som finner sted mellom mage-tarmkanalen og sentralnervesystemet).

Den kroniske betennelsen forårsaker endoteldysfunksjon, fremmer dannelsen av plakk og blodplater som sitter sammen og bidrar til åreforkalkning og stivhet i arteriene. Samtidig har endringer i tarm-hjerne-aksen tidligere vært knyttet til nevrologiske utviklingsforstyrrelser, nevrodegenerative sykdommer og hjerneslag gjennom ulike prosesser som inkluderer endret dannelse av blod-hjerne-barrieren, myelinisering, modning av mikrogliaceller og nevrologisk betennelse.

Til slutt kan IBD-pasienter ha større risiko for blodpropp på grunn av kirurgi, steroidbehandling eller immobilisering etter et brudd.

Den svenske studien er publisert i tidsskriftet Neurology.