Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Visse fordeler med oral antikoagulantbehandling ved atrieflimmer og hjerneblødning

Pasienter med atrieflimmer og spontan hjerneblødning har både terapeutiske fordeler og ulemper ved forebyggende oral antikoagulantbehandling.

Dette er konklusjonen til et internasjonalt forskerteam bak en metaanalyse publisert i The Lancet Neurology.

I de analyserte studiene reduserer den forebyggende behandlingen risikoen for hjerneslag eller død av hjerte- og karsykdommer med 42 prosent og risikoen for alvorlige iskemiske hjertehendelser med 73 prosent, konkluderer forskerne på bakgrunn av analysen. Motsatt finner forskerne en liten, men ikke signifikant økt forekomst av alvorlige hjertehendelser og også litt, men ikke signifikant flere dødsfall generelt blant pasienter som fikk forebyggende antikoagulasjonsbehandling sammenlignet med pasienter som ikke fikk det.

Totalt er data fra 412 pasienter fra totalt fire studier inkludert i analysen. 249 av deltakerne var 75 år eller eldre og hadde CHA2DS2-VASc-skåre på 4 eller mindre, mens 163 hadde CHA2DS2-VASc-skårer over 4. 212 pasienter fikk forebyggende oral antikoagulantbehandling, mens 200 pasienter ikke fikk det.

Forskerne konkluderer med at resultatet kan brukes som grunnlag for kliniske betraktninger og at det også skal understøtte rekruttering til pågående studier av emnet.