– først med nyheter om medisin

Morgentrening gir minst risiko for hjerneslag og hjerte-kar-sykdom

Fysisk aktivitet om morgenen er mest effektivt i forhold til å minimere risikoen for hjerneslag og hjerte-kar-sykdom. Resultatene er konsistente uansett den samlede mengden av daglig aktivitet - og effekten er spesielt godt synlig hos kvinner.

Dette viser en studie av mer enn 85.000 personer, offentliggjort i European Journal of Preventive Cardiology.

I studien brukte forskerne data fra den britiske biobanken. De 86.657 deltakerne i studien var i alderen fra 42 til 78 år – alle uten hjerte-kar-sykdom ved baseline. Gjennomsnittsalderen var 62 år og 58 prosent var kvinner. Deltakerne i studien bar en aktivitetsmåler på håndleddet. De ble overvåket for kardiovaskulær sykdom, som ble definert som den første sykehusinnleggelsen eller dødsfall som kunne relateres til hjerte-kar-sykdom eller hjerneslag.

I løpet av seks til åtte års oppfølging utviklet 2.911 deltakere hjerte-kar-sykdom, og 796 fikk et slag. Fysisk aktivitet i tidsintervallet fra klokken 8 til 11 morgen var forbundet med den laveste risikoen for utvikling av hjerte-kar-sykdom og hjerneslag.

Etter justering for alder og kjønn hadde de deltakerne som var mest aktive tidlig eller sent om morgenen, henholdsvis 11 prosent og 16 prosent lavere risiko for hjerte-kar-sykdom sammenlignet med referansegruppen. I tillegg hadde de som var mest aktive sent om morgenen - sammenlignet med referansegruppen - en 17 prosent nedsatt risiko for å få slag.

Særlig hos kvinner

Resultatene var konsistente uansett den samlede mengden av daglige aktiviteter, og uansett om deltakerne beskrev seg selv som ”A-mennesker eller B-mennesker.” Da resultatene ble analysert etter kjønn, fant forskerne at de var spesielt fremtredende hos kvinner - men ikke-signifikante for menn. Kvinner som var mest aktive tidlig om morgenen eller sent om morgenen, hadde henholdsvis 22 prosent og 24 prosent lavere risiko for hendelig hjerte-kar-sykdom sammenlignet med referansegruppen. I tillegg hadde de kvinnene som var mest aktive sent om morgenen, en 35 prosent nedsatt risiko for slag sammenlignet med referansegruppen.

– Vår studie er en observasjons-studie, og derfor kan vi ikke forklare hvorfor sammenhengene var mer markante hos kvinner. Vår studie bidrar med dokumentasjon for de helsemessige fordelene ved å være fysisk aktiv – og antyder at morgenaktivitet - og især sen morgen-aktivitet - kan være den mest fordelaktige. Det er for tidlig å gi råd i forhold til å prioritere morgenmosjon, da dette er et ganske nytt forskningsfelt. Men vi håper en dag å kunne oppdatere de nåværende anbefalingene ved å bare tilføye én linje: - når du trener, så anbefales det å gjøre dette om morgenen, sier studiens førsteforfatter Gali Albalak fra Leiden University Medical Center.