Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Første migrenemedisin i klassen gepanter er nå tilgjengelig i Norge

Vydura (rimegepant) er den første CGRP-antagonisten som er godkjent i Norge. Den kan brukes både som anfallsbehandling og som forebyggende behandling.

Vydura (rimegepant) fikk markedsføringstillatelse i Europa tidligere i år og er godkjent både som forebyggende behandling og anfallsbehandling ved migrene. Medisinen kommer som smeltetablett, og blir skal være et alternativ for pasienter som ikke har og god nok effekt av triptaner. En fase 3-studie som ble publisert i The Lancet i 2019 bekrefter CRGP som en viktig migrenemedisin. Studien viser at 21 prosent opplevde såkalt «freedom from pain» etter å ha fått rimegepant, sammenlignet med 11 prosent i placebogruppen. Studien viser at stoffet gir raskere smertelindring sammenlignet med placebogruppen og normalt funksjonsnivå innen time og vedvarende smertelindring fra to til 48 timer.

– Vydura (rimegepant) er en calcitonin gen-relatert peptid (CGRP)-reseptor antagonist for behandling av akutt migrene med eller uten aura hos voksne, samt at det kan gis som forebyggende behandling av episodisk migrene hos voksne som har fire eller flere migreneanfall per måned. Vydura gis som smeltetablett og er den første medisinen som er godkjent i EU for både akutt- og forebyggende behandling av migrene, sier Erik Hjelvin, medisinsk direktør for Pfizer i Norge.

Ny tablettbehandling

CGRP-reseptorantagonistene som er på markedet i dag er stormolekylære monoklonale antistoffer som gis som injeksjon. Disse er godkjent for forebyggende behandling av migrene, men ikke til akutt bruk. De kliniske studiene viser effekt for henholdsvis akutt og forebyggende behandling. Som akutt behandling viser dataene blant annet et signifikant høyere antall pasienter med smertefrihet to timer etter dosering (21 prosent, versus placebo 11 prosent), og fravær av mest plagsomme symptomer to timer etter dosering (35 prosent versus placebo 27 prosent).

– Gepanter er en ny tablettbehandling for migrenepasienter. I første omgang er det rimegepant som kommer på det norske markedet. Legemidlet virker som en reseptorblokker på CGRP-reseptoren. Første generasjons gepanter hadde levertoksistet, og det er oppløftende å se at dette ikke er vist i studier av de nye gepantene, sier Tore Wergeland Meisingset, overlege ved Nevroklinikken med stilling på Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs Hospital, samt førsteamanuensis ved NTNU.

Ikke forhåndsgodkjent refusjon

Vydura blokkerer altså CGRP-reseptorens funksjon, og kan gis som akutt behandling av migrene med eller uten aura. Som forebyggende behandling av episodisk migrene gis den til pasienter som har minst fire migreneanfall i måneden. Behandling med legemiddelet har foreløpig ikke forhåndsgodkjent refusjon.

– Det er dokumentert effekt både som anfallsmedisin, og som forebyggende medisin for rimegepent, sistnevnte med dosering annenhver dag. Det blir spennende å se hvilke refusjonsvilkår som vil gjelde for legemidlet, og hvilken rolle de vil få i klinisk praksis, sier Meisingset ved St. Olavs Hospital.

For forebyggende behandling viser studien blant annet reduksjon av månedlige migrenedager etter 9-12 ukers behandling (4,3 dager versus placebo 3,5 dager).

– Refusjonssøknad for akutt indikasjon ble innsendt i oktober i år, og refusjonssøknad for forebyggende indikasjon planlegges sendt inn tidlig i 2023. Behandlingstid for søknadene er ikke avklart, det er opp til Statens Legemiddelverk å vurdere hvor raskt disse prosessene kan gjennomføres, avslutter Hjelvin.