Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Norsk studie: Sammenheng mellom tidligere overvekt og langsiktig risiko for MS

Rune A. Aa. Høglund

Høy BMI hos unge i alderen 14 til 24 år assosieres med økt MS-risiko senere i livet.

Det viser en norsk studie som nylig ble publisert i Neurology. Forskerne brukte data fra tuberkulosescreeningsprogrammet som ble gjennomført mellom 1963 og 197. Høyde og vekt fra dette ble kombinert med data fra det norske MS-registeret.

Forskerne fant 1409 tilfeller av multippel sklerose blant 648 734 deltakere. Totalt sett var fedme assosiert med økt MS-risiko (hazard ratio1,53 [95 % konfidensintervall (KI) 1,25–1,88]), og risikoen var lik hos menn (HR 1,4 [95 % KI 0,95–2,06] og kvinner (HR 1,59 [95 % KI 1,25–2,02]) Risikoen var høyest for de yngste aldersgruppene (alder 14–16: HR 1,73 [95 % KI 1,19–2,53]; 17–19: HR 1,61 [95 % KI 1,08– 2,39]; 20–24: HR 1,56 [95 % KI 1,04–2,36]) og var ikke lenger til stede for de >30 år.

– Selv om artikkelen vår viser at det er en klar sammenheng mellom tidligere overvekt og økt risiko for MS senere i livet, kan den dessverre ikke svare på hvorfor det er slik. Overvekt er en av flere risikofaktorer for MS, inkludert andre miljøfaktorer, gener og ren skjær uflaks, men siden det er en faktor man har mulighet til å forebygge er den allikevel viktig, sier Rune A. Aa. Høglund, lege og postdoktor ved Nevroklinikken, Ahus.

Lavgradig betennelse

Forskerne spekulerer imidlertid i diskusjonen om hvorfor akkurat overvekt kan bidra til å øke risikoen.

– Det kan for eksempel være at overvekt i ungdommen i seg selv gir et kroppsmiljø som fremkaller en lavgradig betennelse, som så bidrar til at immuncellene som siden gir MS tar et steg i «feil retning», altså mot MS.

– Det er tilsynelatende ikke bare MS man har økt risiko for når man er overvektig, sier Høglund og viser til en studie som viser sammenhengen mellom overvekt og autoimmune sykdommer.

Han viser også til forskning på det som heter adipokiner, signalstoffer som skilles ut av fettceller og blant annet påvirker immunceller, og assosiasjon med diverse inflammatoriske tilstander.

– Hvis det er disse som er involvert i risikoøkningen, er det i så fall overvekten i seg selv som er det farlige, og spesifikt overvekt som skyldes fettceller. Man kan jo være «overvektig» i ren muskelmasse også, forklarer Høglund ved Nevroklinikken.

Må lete etter utløsende årsak

Elisabeth Gulowsen Celius, professor i nevrologi ved Oslo universitetssykehus, mener dette er en veldig interessant artikkel som bekrefter tidligere funn med høyere BMI i ungdomsårene hos de som senere utvikler MS.

– Imidlertid er det mye som tyder på at sykdommen starter tidlig i livet, i barne- og tidlige ungdomsår, med mer snikende symptomer, som kan gi redusert aktivitetsnivå og derav økende vekt. Således er økt BMI allerede i ungdomsårene kanskje heller en følge av sykdom enn årsak. Studien bekrefter at vi må lete etter utløsende årsaker til sykdommen meget tidlig i livet, sier hun.