– først med nyheter om medisin

Ekspertgruppe vil ha mer fokus på biologien bak MS

Et fokusskifte fra symptomer til sykdommens underliggende biologi vil gi mulighet for bedre og mer effektiv MS-behandling, mener en internasjonal arbeidsgruppe.

Gruppen består av prominente MS-forskere som tyske professor Tanja Kuhlmann, spanske professor Xavier Montalban og amerikanske professor Ruth Ann Marrie, som i et innlegg i The Lancet Neurology, foreslår å gå bort fra å beskrive multiple sklerose som en sykdom med de adskilte fasene «attakvis MS» og henholdsvis «primær progressiv» og «sekundær progressiv MS». I stedet foreslår forskerne å forstå sykdommen som en sterkt progressiv sykdomsprosess, som blir drevet av underliggende skader på sentralnervesystemet og som påvirkes av en rekke faktorer - som for eksempel sykdomsvarighet, alder, kjønn, genetikk, etnisitet og komorbiditet.

Den biologiske forståelsen av sykdommen vil føre til mer individuell behandling av pasienter med MS - noe som bedre vil kunne bremse sykdomsutviklingen, mener ekspertgruppen.

Mer biologisk basert behandling

De fremhever akutt og kronisk inflammasjon, axonal skade, nevronalt tap og mitokondriell dysfunksjon som noen av de mekanismenes rolle som nå blir undersøkt i forbindelse med MS. 

Pasientenes prognose avhenger av balansen mellom skader og muligheten for å reparere eller kompensere for skaden, den biologiske tilgangen til sykdommen og dennes behandling, vil ifølge gruppen bane vei for mer biologisk basert behandling for den enkelte pasient. 

Ekspertgruppen er nedsatt av the International Advisory Committee on Clinical Trials in MS - et organ som gir råd om planlegging og implementering av kliniske studier rundt nye MS-behandlinger - og som støttes av ECTRIMS og det amerikanske National MS Society. 

“En beskrivelse av den underliggende biologien frem for de kliniske symptomene vil kreve en bedre forståelse av hva som driver sykdomsforverringen - og vi gjennomgår i vårt innlegg den igangværende forskningen på området og identifiserer huller i vår viten,” fremhever førsteforfatter lege Tanja Kuhlmann fra University of Münster i en pressemelding fra ECTRIMS. 

The International Advisory Committee on Clinical Trials støtter arbeidsgruppens forslag. Komiteens visjon er å utvikle redskaper for å vurdere den underliggende biologien og å forutsi den enkelte pasientens sykdomsforløp, slik at disse kan bli tilgjengelige for de sykehusene som behandler MS-pasienter. 

– Forslaget er ett av mange initiativer som komiteen gjennom årene har støttet, med det formål å hele tiden forbedre designet på de kliniske studiene og informere det helsefaglige personalet på MS-sykehusene, sier Ruth Ann Marrie, som er komiteens leder.