Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

EMA godkjenner Zilbrysq for behandling av voksne med MG

European Medicines Agency EMA har nylig godkjent stoffet Zilbrysq (zilucoplan) for behandling av den autoimmune sykdommen Myasthenia Gravis (MG).

EMAs godkjenning av zilucoplan for behandling av MG fant sted på et møte i desember i fjor.

Zilucoplan er den første daglige subkutane behandlingen for MG basert på en C5-peptidhemmer. Det er også den første C5-hemmeren godkjent for hjemmeadministrasjon hos voksne pasienter med AChR-antistoffpositiv MG. I motsetning til monoklonale antistoffer kan zilucoplan som peptid gis samtidig med intravenøs immunglobulin og plasmautveksling uten behov for tilleggsdosering.

Ifølge en pressemelding fra selskapet bak UCB retter zilucoplan seg direkte mot svekkelse og utmattelse av skjelettmuskulaturen og forhindrer dermed at overføringen av impulser fra nerve til muskel forstyrres.

UCB forventer at zilucoplan kan tilbys pasienter som ikke oppnår tilfredsstillende sykdomskontroll med symptomatisk behandling, immunsuppressiv behandling og immunmodulerende behandling.