– først med nyheter om medisin

Nesten hver femte epilepsipasient har lesjoner i hjernen

Over en tredjedel av alle pasienter med fokal epilepsi har unormale trekk i hjernen - og hos halvparten kan lesjonen knyttes til epilepsi. Disse såkalt epileptogene lesjonene er spesielt utbredt blant yngre pasienter.

Effekt av DBS avtaker hos Parkinsonpasienter

Dyp hjernestimulasjon (DBS) i globus pallidus internus har langvarig effekt mot tremor hos pasienter med Parkinsons sykdom. Men effekten på gangfunksjonen avtar over tid.

Legemidlet lecanemab viser lovende behandling mod Alzheimers sykdom

Behandling med lecanemab bremser forverringen av tidlig Alzheimers sykdom. Det eksperimentelle preparatet lecanemab - som er et antistoff som ble utviklet for å redusere mengden av skadelig amyloid beta i hjernen - har vist lovende resultater i fase III studien Clarity AD.

Hjernen skrumper hos nybakte fedre

Når menn blir fedre for første gang blir hjernebarkens volum knapt en prosent mindre – noe som særlig rammer visse funksjonelle nettverk. Forskerne bak oppdagelsen mener at det foreligger tegn på hjernens plastisitet - noe som gjør mennene klare til barnepassingens utfordringer.

Rxulti demper agitasjon ved Alzheimers

Utagerende Alzheimers-pasienter opplever signifikant bedring med legemiddelet brexpiprazol, som foreløpig markedsføres under navnet Rxulti, til behandling av schizofreni.

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

 

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk