– først med nyheter om medisin

Barndomstraumer øker MS-risiko

Personer som har blitt utsatt for fysisk, emosjonell eller seksuell vold før de fyller 18 år, har en økt risiko for å utvikle Multippel Sklerose i voksen alder.

Mange måneders kognitiv forverring etter Covid-19

AAN: Kognitiv svekkelse etter innleggelseskrevende Covid-19-sykdom varer for mer enn hver andre pasient i minst to måneder - og en del viser fortsatt tegn på kognitiv svekkelse 10 måneder efter infeksjonen, viser en ny Italiensk undersøkelse.  

Ny studie: Hver tiende norske parkinsonpasient har brukt cannabis

Omtrent 11 prosent av voksne nordmenn med Parkinsons sykdom svarer at de bruker, eller har brukt, cannabis for å lindre symptomer. Effekter på motoriske plager, søvnkvalitet og smerte oppgis som de viktigste årsakene til cannabisbruken.

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

 

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk